Om oss

Norwegian Barcode of Life (NorBOL) er et nasjonalt nettverk av forskningsinstitusjoner for samarbeid om DNA-strekkoding i Norge og en regional node i prosjektet International Barcode of Life (iBOL). NorBOL nådde i 2019 målet å generere strekkoder for 20 000 arter og gjøre disse tilgjengelig i Barcode of Life Data Systems (BOLD) sammen med tilhørende metadata og bilder. Det utgjør rundt 30% av det estimerte artsmangfoldet i Norge. Arbeidet fortsetter og nye arter og referansesekvenser blir stadig lagt til i databasen.

NorBOL driver også informasjonsarbeid mot aktuelle brukere av DNA-strekkoding i forskning og forvaltning samt allmennrettet formidling om metode, bruk og resultater.

For å sikre at partnernes kompetanse kommer til nytte i NorBOL-samarbeidet, har det blitt etablert en rådgivende gruppe og en mindre styringsgruppe. Den rådgivende gruppen skal gi råd om faglige og strategiske prioriteringer og består av representanter fra alle samarbeidspartnere i nettverket. Styringsgruppen er mindre og består av representanter fra universitetsmuseene i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim samt større forskningsinstitusjoner og skal ta endelige beslutninger i saker som kan påvirke NorBOLs måloppnåelse. Det vil normalt være ett årlig felles møte for rådgivende gruppe, mens styringsgruppen normalt møtes 1-3 ganger i året. NTNU Vitenskapsmuseet har som koordinator ansvaret for innkalling og saksliste til møtene.

NorBOLs styringsgruppe

NorBOLs rådgivende gruppe

Takk til

Norges ForskningsrådArtsdatabanken og Artsprosjektet for finansiering av NorBOL.