Norwegian Barcode of Life (NorBOL)

Semibalanus_settlement_barcode-web

NorBOL er et nettverk av norske forskere og forskningsinstitusjoner som jobber med DNA-strekkoding av norsk biota.

Vi utvikler og vedlikeholder et referansebibliotek av artsspesifikke, standardiserte DNA-sekvenser (DNA-strekkoder) fra norske arter, og er en nasjonal infrastruktur for DNA-strekkoding i Norge. Referansebiblioteket tjener som en ressurs for forskning og forvaltning av biologisk mangfold. Vi bidrar også jevnlig i kurs og arrangerer årlige workshops for nye brukere.

Arbeidet i Norge inngår i et globalt nettverk, International Barcode of Life, hvor NorBOL er nasjonal node i nettverkets hovedprogram BIOSCAN.