Instagram: #mydnabarcode

Her vises utvalgte Instagram-bilder merket med #mydnabarcode.

#mydnabarcode

Alle arter i verden har et karakteristisk DNA. En liten, standardisert bit av dette kan brukes til identifisering, og kalles artens strekkode. På lignende vis som varer i butikken får sine unike strekkoder, etableres nå et bibliotek av DNA-strekkoder av verdens arter. Biblioteket vil være et unikt verktøy i bl. a. forskning på og forvaltning av biologisk mangfold, matsikkerhet, grensekontroll og overvåkning av skadedyr.

DNA-bitene kan illustreres som strekkoder i fire farger, en for hver av bestanddelene i den genetiske koden. Sammensetningen og rekkefølgen av strekene er ulik alt etter hvilken art det er snakk om. Mennesket (Homo sapiens) har også sin unike kode og de første knappe 50 strekene er gjengitt som mønster på buffen/multiplagget vi har fått laget.

Vi ønsker å spre disse buffene og kunnskapen om DNA-strekkoding rundt om i landet og verden, og for å se hvor de havner har vi laget en Instagram-hashtag: #mydnabarcode.

Inntil 30 bilder vil vise på denne siden.