NorBOL 2 søknad innsendt til Forskningsrådet

Sammen med partnere fra Naturhistorisk museum i Oslo, Norges arktiske universitetsmuseum i Tromsø, Universitetsmuseet i Bergen og Centre for Biodiversity Genomics ved University of Guelph, sendte NTNU Vitenskapsmuseet inn søknad til Forskningsrådets infrastrukturprogram 15. november. I søknaden argumenteres det blant annet for behovet om å fortsette arbeidet med referansebiblioteket over norske arter, utvikle naturbiobanker ved norske naturhistoriske samlinger, videreutvikle protokoller for isolering av DNA fra utfordrende prøver, og for behovet for genome skimming og referansegenomer over utvalgte arter. Svar ventes i midten av 2024 med eventuell oppstart i januar 2025.