Invitasjon til NorBOL-workshop 2023

NorBOL inviterer til workshop i DNA-strekkoding 6-8. desember, 2023. Målet for workshopen er å gi deltakerne en praktisk og teoretisk innføring i DNA-strekkoding gjennom NorBOL og Barcode of Life Data Systems (BOLD). Vi satser på en fysisk workshop i år der deltakerne samles ved NTNU Vitenskapsmuseet. Alle er velkomne og NorBOL dekker reiseutgifter og overnatting til en deltaker per artsprosjekt i tillegg til lunsj og middag for alle deltakere.

Tilreisende deltakere tar med eget materiale og jobber med dette under workshopen: fotografering, prøvetaking og utfylling av data-ark. Har man ikke eget materiale kan man jobbe med materiale fra museets samlinger. Vi går også gjennom de mest brukte analysefunksjonene i BOLD4, og man kan få hjelp til å analysere egne data, eller prøve seg på et eksempeldatasett. Følg lenken for nærmere informasjon om krav til medbrakt materiale; et tentativt program er gitt nedenfor.

Påmelding gjøres til Aina Mærk Aspaas på e-post innen 1. november 2023.

Påmeldingen må inneholde

  • navn, adresse og kontaktinformasjon
  • om du har behov for overnatting
  • eventuelle allergier eller diettkrav
  • kort beskrivelse av hvilken organismegruppe du jobber med
  • antall individer du planlegger å prosessere under workshopen (helst 95, og ikke flere)
  • omtrentlig størrelse på organismene – for at vi skal kunne vurdere type fotoutstyr

Vi håper mange har mulighet til å delta!

Hilsen Aina og Torbjørn

Tentativt program

Onsdag 6. desember

11:00 Ankomst deltakere
12:00 Lunsj
13:00 Kahoot
13:15 Generell innføring i DNA strekkoding, NorBOL og iBOL, Presentasjon av BOLD, Gjennomgang av alle sampling-stegene og utfylling av data-ark. Jobbe med eget materiale:
– Last opp data til BOLD
– Ta bilder og last opp til BOLD
– Prøvetaking
– Last opp sekvenser og trace-files
19:00 Middag

Torsdag 7. desember

09:00 Jobbe med eget materiale
12:00 Lunsj
13:00 Jobbe med eget materiale
16:00 Hva gjør du når resultatene kommer? Analytiske verktøy i BOLD
18.30 Middag

Fredag 8. desember

09:00 Analyser i BOLD v4. Analyser egne data eller et eksempel-datasett evt. jobbe med eget materiale
12:00 Lunsj