Kapasitetsbygging i Afrika og Mellom-Amerika

NorBOL institusjonene NTNU Vitenskapsmuseet og Universitetsmuseet i Bergen har i løpet av de siste seks månedene vært med-arrangører av tre vellykkede workshoper på DNA-strekkoding. Møtene ble holdt i Grahamstown, Bergen og ved La Selva biologiske stasjon i samarbeid med partnere fra Sør-Afrika, Vest-Afrika, Spania og Costa Rica, og var en del av prosjektet ”Capacity building in modern taxonomy as an instrument for knowledge transfer in IPBES”. Initiativet er delfinansiert gjennom Miljødirektoratets satsning på kunnskapsoverføring knyttet mot FNs Naturpanel for biodiversitet og økosystemtjenester. På all møtene ble bakgrunn, omfang og anvendbarheten av DNA-strekkoding presentert og diskutert, men det ble også lagt stor vekt på det praktiske arbeidet med organisering, registrering, billedtaking og innsending av prøver. Øvelser med analyse av offentlig tilgjengelige strekkodedata i Barcode of Life Data Systems (BOLD) ble også gjennomført, og bruk av DNA-strekkoding i ulike områder av naturforvaltningen ble presentert.

Workshopen i Grahamstown fant sted i lokalene til South African Institute of Aquatic Biodiversity (SAIAB) med rundt 20 entusiastiske deltakere fra hele landet i tillegg til organisatorene fra Sør-Afrika og Norge. Taksonomisk hovedfokus var på organismer i ferskvann.

Workshopen i Bergen samlet deltakere fra Ghana, Nigeria, Elfenbenskysten, Mauritania, Spania, Portugal, Tyskland, Russland og Norge på Espegrend marinbiologiske stasjon. Innsamlede marine invertebrater fra et stort område langs Afrikas vestkyst ble sortert, identifisert of strekkodet. Les mer om workshopen på prosjektets blogg her:

Africa-banner21

Workshopen i Costa Rica ble holdt på La Selva biologiske stasjon et par timers kjøring nord for hovedstaden San José. 18 deltakere fra Costa Rica, Equador, Mexico, Norge, Panama, Puerto Rico, USA deltok; alle jobbet med ferskvannsinsekter. Bildet viser John H. Epler i gang med identifisering av fjærmygg fra Costa Rica.

Epler_workshopCR