Sopptur på Svalbard

Den andre uka i august dro en gruppe utenlandske og norske mykologer på feltekskursjon til Svalbard, og NorBOL fikk bli med å strekkode det de fant! Med base i Longyearbyen dro gruppen på dagsturer til Bolterdalen, Endalen, Blomsterdalen, Bjørndalen og Reveneset.

Siri_Rui_SvalbardSiri Rui (UiO) samler inn Russula nana til strekkoding i Bjørndalen. Foto Aina Mærk Aspaas (CC-BY)

Ettermiddagene ble tilbrakt på UNISs fasiliteter der materialet ble bearbeidet og vevsprøver ble tatt til sekvensering. Sopp på Svalbard har ikke blitt strekkodet tidligere og turen ga derfor et viktig tilskudd av strekkoder fra arter som vokser i arktiske områder. Ivrige mykologer som var veldig positive til å dele sine funn med NorBOL gjorde at det ble en vellykket tur, og det ble tatt prøver av rundt 70 arter. Mange takk til Håvard Kauserud (UiO) og Pernille Bronken Eidesen (UNIS) for et veldig godt opplegg, og til alle andre deltakere for hyggelig samvær.

Aina_Aspaas_SvalbardAina Mærk Aspaas tar vevsprøver av sopp ved UNIS. Foto Siri Rui (CC-BY)