Nye lav til samlinger og strekkoding

32 lavforskere fra 12 europeiske land møttes i Steinkjer i uken 3-7 august 2015 for en feltekskursjon og et symposium. NorBOL var til stede og benyttet anledning til å ta nesten 150 prøver av lav for DNA strekkoding, mange av dem av arter som deltagere hadde spesiell kompetanse på. Møtet var arrangert av Nordisk lichenologisk forening og var delvis finansiert av Artsdatabanken og NorBOL.

Einar Timdal, Naturhistorisk Museum, UiO.

Lav ved Mokk kobbergruveDeltakere studerer lav ved Mokk kobbergruve. Foto Mika Bendiksby (CC-BY).

Juha Pykala & Mika BendiksbyJukka Pykälä og Mika Bendiksby tar prøver til DNA-strekkoding. Foto Einar Timdal (CC-BY).