Postdoktor i miljøstrekkoding

NTNU Vitenskapsmuseet søker en godt kvalifisert og motivert postdoktor for et prosjekt på miljøstrekkoding av makroinvertebrater i ferskvann. Stillingen er for tre år, fortrinnsvis med oppstart 1. juni, 2015. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og Miljødirektoratet og har samarbeidspartnerer i Canada, Tyskland og Norge.

Se Jobbnorge for ytterligere detaljer: http://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/109370