2 millioner år gammelt DNA identifisert med referanser fra PhyloNorway

Identifisering av tidligere tiders artsamfunn har nådd et nytt høydepunkt: 2 millioner år gammelt DNA fra Kap København på Grønland har avslørt et økosystem veldig forskjellig fra dagens arktiske miljø. Her levde blant annet mastodonter, tuja og gran sammen med reinsdyr og gjess. Studiet er publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature og lot seg gjennomføre ved å bruke et referansebibliotek opparbeidet av PhyloNorway i samarbeid med NorBOL, der Norges arktiske universitetsmuseum med professor Inger Greve Alsos i spissen har vært helt sentrale. Les mer om funnene på forskning.no.