BIOSCAN Europe

BIOSCAN Europe ble lansert i februar 2021 og vil bli det europeiske knutepunktet for samarbeid om bruk av DNA strekkoding og andre teknologiske verktøy i kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold.

Initiativet som ledes av Naturalis i Nederland er knyttet til iBOL og det internasjonale BIOSCAN som ble lansert i Trondheim, juni 2019. NorBOL er med som en av flere nasjonale nettverk og vil spille en aktiv rolle i etableringen av en europeisk node for BIOSCAN.