BIOSCAN NOReDNA Conference 2022

NTNU Vitenskapsmuseet i samarbeid med Naturhistorisk museum (UiO), Norges arktiske universitetsmuseum (UiT) og Artsdatabanken inviterer til konferanse om miljø-DNA og DNA metastrekkoding 9-10 november, 2022. Konferansen holdes på Scandic Nidelven i Trondheim og har som mål å samle ekspertise fra inn- og utland til faglige diskusjoner rundt bruk av molekylære verktøy til kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold. For mer informasjon om registrering, program og annet, se konferansens nettside: BIOSCAN NOReDNA 2022