DNA-strekkoding av insekter fra Svenska Malaisefälleprojektet

Gunnhild Marthinsen (Naturhistorisk museum Oslo) og Aina Mærk Aspaas (NTNU Vitenskapsmuseet) dro i regi av NorBOL til Station Linné på Öland i juni/juli 2015 for å ta prøver av insekter fra det svenske malaisefelleprosjektet. Turen var en del av samarbeidet med det svenske initiativet på DNA-strekkoding (SweBOL) og hadde som mål å strekkode nordiske insektarter som ennå ikke er prøvetatt fra Norge.

Aina-Aspaas-Oland-labAina Mærk Aspaas plukker insektbein på Station Linné. Foto: Gunnhild Marthinsen.

I løpet av en knapp uke ble nærmere 600 insekter prøvetatt og fotografert. Prøvene vil bli sendt til DNA analyse hos Biodiversity Institute of Ontario i august og resultater forventes litt senere på høsten.

Gunnhild-Marthinsen-Oland-lGunnhild Marthinsen fotograferer veps på Station Linné. Foto: Aina Mærk Aspaas.

Stor takk til Pelle Magnusson og Dave Karlsson for hjelp med å legge forholdene til rette!