Hvilket potensial har DNA-strekkoding i kartlegging av arter? – En bacheloroppgave fra HiNT

Som avslutning på sin bachelorgrad i naturforvaltning ved Høgskolen i Nord-Trøndelag våren 2014 har student Mona Saursaunet skrevet en bacheloroppgave om DNA-strekkoding og kartlegging av arter. Oppgaven består av en praktisk og en teoretisk del. Den praktiske delen omhandler prosessene i metodikken DNA-strekkoding med fokus på gruppen fjærmygg (Chironomidae). Dette arbeidet har foregått på NTNU Vitenskapsmuseet med veiledning fra Torbjørn Ekrem og Elisabeth Stur. Den teoretiske delen av oppgaven diskuterer hvilket potensial DNA-strekkoding har som verktøy i norsk kartlegging av arter, særlig med tanke på forvaltning av artene.

Etter endt artikkelsøk og kontakt med parter involvert i kartleggings- og utredningsarbeid, var hovedfunnene fra oppgaven at DNA-strekkoding i norsk kartlegging av arter ser ut til å ha et stort potensial. I midlertid mangler det protokoller som er hensiktsmessig å bruke i slik sammenheng i dag.

Den fullstendige utgaven av bacheloroppgaven kan leses her: Saursaunet 2014.

Mona Saursaunet

Mona Saursaunet netter fjærmygg ved Ringvedammen