Artsprosjektet

Ny workshop på DNA-strekkoding

NTNU Vitenskapsmuseet har den glede å invitere til en ny workshop om DNA-strekkoding. Workshopen vil foregå ved Vitenskapsmuseets Seksjon for naturhistorie i Trondheim 25-27. mars, 2014.

IMG_0004

Målet med workshopen er at deltakerne skal få praktisk og teoretisk kunnskap om bruk av DNA-strekkoding i biomangfoldstudier. Det er derfor tenkt at mest av tiden vil benyttes til praktisk arbeid der det jobbes med materiale fra egne prosjekter. Det vil bli holdt en kort innføringsforelesning. Programmet er tilgjengelig her: Program workshop.

Workshopen er finansiert av NorBOL og vil dekke reise på rimeligste måte, overnatting og opphold for en person per pågående prosjekt. Det forutsettes at deltakerne tar med materiale for strekkoding eller egenproduserte sekvenser samt tilhørende data for opplasting til egne prosjekt i BOLD. Dyr, planter eller sopp fra Norge er aktuelt, spesielt materiale fra kartleggingsprosjekter i Artsprosjektet. Antall deltakere vil være begrenset til 15, og det anbefales å være tidlig ute med påmeldingen.

Påmelding gjøres per e-post til Elisabeth Stur (elisabeth.stur@ntnu.noinnen 23. februar.

Påmeldingen må inneholde:

 1. Navn, adresse og kontaktinformasjon
 2. Om du har behov for overnatting
 3. Hvor mange individer av hvilke(n) gruppe(r) du planlegger å prosessere i løpet av workshopen.
 4. Hvilke tema du ønsker å lære mer om (flere valg mulig):
  • Oppbygning av Barcode of Life Data Systems (BOLD, www.boldsystems.org) og hvordan starte et nytt prosjekt.
  • Vevsprøvetaking, fylling av prøveplater.
  • Bildetaking og innsending av bilder til BOLD.
  • Innsending av egenproduserte sekvenser og trace-files til BOLD.
  • Analysering av sekvenser/diversitet med verktøy i BOLD.

 

Vi håper at mange har anledning til å komme!

Elisabeth Stur & Torbjørn Ekrem

NTNU Vitenskapsmuseet, Seksjon for naturhistorie, Erling Skakkesgate 47A, Trondheim (se kart)