Evolusjon

Eggfarge bestemmes av gjøkemor

Hvorfor legger noen gjøk blå egg? Det enkle svaret er kanskje fordi verten også gjør det. Men, hvordan ble det slik? En nylig publisert artikkel i Nature Communications gir deg bedre svar, og resultatene har en interessant kobling til DNA strekkoder.

Forfatterne bak artikkelen, med Frode Fossøy ved Institutt for Biologi (NTNU) i spissen, analyserte både mitokondrielt og nukleært DNA hos gjøk (Cuculus canorus) og dens nære slektninger fra et stort geografisk område. Resultatene viste tydelig at eggfarge hos gjøk nedarves fra mor. Videre viste Fossøy m.fl. (2016) at den blå eggfargen hos gjøk som parasitterer rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) oppstod i en egen stamform for underartene C. c. canorus og C. c. bakeri for rundt 2,6 millioner år siden. Denne evolusjonære grenen i  gjøkens mitokondrielle slektskapstre er genetisk adskilt og til og med parafyletisk i forhold til andre gjøkpopulasjoner og nært beslektede arter.

Fig2Deler fra figur i Fossøy m.fl. (2016) som viser haplotype slektskap mellom gjøk som legger egg med forskjellig farge. DNA strekkoder (b) og deler av det hunn-spesifikke w-kromosomet (c).

Hva er så koblingen til DNA strekkoder? Vel, den store genetiske forskjellen mellom gjøkpopulasjonene ble opprinnelig oppdaget med DNA strekkoder (COI) og utløste videre analyse med andre genetiske markører for å avsløre den evolusjonære historien til blå gjøkegg. I dette tilfellet skyldtes ikke de store genetiske ulikhetene mellom gjøkpopulasjoner kryptiske arter, men DNA strekkodedata bidro til å finne og plassere en interessant brikke i gjøkens evolusjonære puslespill.

Fossøy, F. et al. 2016. Ancient origin and maternal inheritance of blue cuckoo eggs. Nature Communications 6:10272 doi: 10.1038/ncomms10272.